top of page

Impressum dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

společnosti: První Mobil s.r.o.

adresa: č. p. 290, 370 01 Litvínovice, CZ | IČ: 03007804, DIČ: CZ03007804 (nejsme plátcem DPH)

spisová značka: C 22726 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích | ID datové schránky: uayid4s

www.prvnimobil.com & www.prvnimobil.org

provozující:

První Mobil

webové, grafické a marketingové služby

 

www.prvnimobil.eu & www.prvnimobil.cz

info@prvnimobil.eu

J-MED

zdravotnické a lektorské služby

 

www.j-med.cz

info@j-med.cz

J-SPORT

sportovní a tělovýchovné služby

 

www.j-sport.cz

info@j-sport.cz

internetové prezentace na všech výše uvedených webových adresách jsou výhradním majetkem společnosti První Mobil s.r.o.

Právní informace:

1. Ochranná práva

Veškerá práva na tyto internetové stránky, stejně jako jejich obsah patří společnosti První Mobil s.r.o.

2. Kopírování

Kopírování těchto internetových stránek je možné pouze pro osobní, nekomerční účely, pokud uvedete společnost První Mobil s.r.o. jako zdroj. Proto musí být kopírování, ať již v tištěné, digitální nebo jiné formě opatřeno odkazem: „zdroj: www.prvnimobil.com“ a značkou

„© První Mobil s.r.o." nebo „® První Mobil s.r.o.".

3. Spojení

Bez výslovného písemného souhlasu První Mobil s.r.o. není dovoleno provádět změny na těchto stránkách a/nebo jejím obsahu, především není dovoleno vytvářet rámečkem, odkazem nebo jiným způsobem spojení.

4. Úplnost

První Mobil s.r.o. dbá na zajištění správnosti, úplnosti a aktuálnosti všech informací uvedených na výše uvedených internetových stránkách. Přesto První Mobil s.r.o. doporučuje ověřit si správnost informací před jejich použitím. První Mobil s.r.o. neručí za obsah těchto stránek ani za škody, které prohlížením, stahováním nebo používáním těchto stránek vzniknou.

5. Rozhodné právo

Pro případné právní spory vyplývající z používání internetových stránek a / nebo jejích funkcí platí právo České republiky.

6. Ukládání osobních dat

Při používání online formuláře je nutné, abyste nám poskytli informace vyžadované internetovou stránkou. Společnost První Mobil s.r.o. tato data ukládá pro zpracování poptávky. První Mobil s.r.o. s těmito daty zachází důvěrně a poskytuje je třetím osobám pouze v takové míře, v jaké je to nutné k výše uvedeným účelům, to vše při důsledném dodržení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyloučení záruky

První Mobil s.r.o. v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na záruky vůči ní, vztahující se na škody materiálního či duševního charakteru způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací, popř. využíváním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud nebyly společností První Mobil s.r.o. zaviněny prokazatelně úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky podléhají změnám a jsou nezávazné. První Mobil s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku, nebo její zveřejnění dočasně nebo definitivně zrušit.

 

Autorské právo a ochranná značka

První Mobil s.r.o. dbá na to, aby byla ve všech publikacích dodržována autorská práva na použité grafiky, zvukové dokumenty, videosnímky a texty, byly použity jím vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosnímky a texty nebo byly využity volně přístupné grafiky, zvukové dokumenty, videosnímky a texty nepodléhající autorským právům. Všechny chráněné značky a symboly uváděné v internetové nabídce i chráněné značky a symboly třetích osob podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného práva o ochranné značce a vlastnickým právům příslušných majitelů značek. Na základě pouhého uvedení nelze vyvozovat závěr, že značky třetích osob nejsou chráněny! Copyright na zveřejněné, vlastní autorem vytvořené objekty náleží autorovi stránek. Kopírování nebo používání takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videosnímků a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

 

Právní účinnost vyloučení záruky

Toto vyloučení záruky je nutné chápat jako součást internetové nabídky, z které bude na tuto stránku odkazováno. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nesplňují, již nesplňují, nebo ne zcela splňují platné právní předpisy, zůstávají ostatní části dokumentu z hlediska obsahu a platnosti nedotčeny.

bottom of page